Receive the children in reverence,
educate them in love, and send them forth in freedom.
-Rudolf Steiner-

Activiteiten in de kijker


Open speeldag & inschrijvingen! 

25 Mei 2024 Van 10u tot 12u 


Steinerscholen groeien!

Steeds meer ouders kiezen bewust voor het Waldorf onderwijs.

Zo luidt het in de media. Maar wat is er zo aantrekkelijk aan het Steineronderwijs?

Een van de belangrijkste pijlers is het zelf ontdekken en ontplooien van je talenten. Het vakken aanbod beslaat meer dan rekenen en taal en is doorspekt met creatieve, ambachtelijke en kunstzinnige vakken. Dit natuurlijk op maat van de leeftijdsfase van ieder kind.

Nieuwsgierig naar het Steineronderwijs? Kom gezellig een kijkje nemen in de klassen, ontdek onze natuurlijke materialen en stel al je vragen aan Het Leerhuis team.

Op deze dagen staan onze deuren open en ben je van šŸŒæ harte welkom šŸŒæ

Onderwijs met HOOFD, HART en HANDEN

In verbinding met de natuur & haar ritmische seizoenen

Sinds 2022

Gelegen in het groene hart van Opitter, vormt Het Leerhuis, een trots onderdeel van Steinerschool Kristoffel in Tervuren. 

Als lid van de Vlaamse Federatie van Steinerscholen en Onderwijsnet Vlaanderen, zijn wij meer dan een school; we zijn een warme en bewuste gemeenschap, toegewijd aan het koesteren van de ziel, het temperament, en het unieke potentieel van elk kind. In de geest van Rudolf Steiner streven wij ernaar om elk kind te onderwijzen en te begeleiden met diepe liefde en aandacht voor hun gevoelswereld en intellectuele vermogens. Bij ons is het leerproces een levendige ontdekkingsreis, rijk aan verbinding, natuurbeleving, en zelfontplooiing.


De Filosofie van Rudolf Steiner: 

De Kern van Ons Onderwijs

Rudolf Steiner, de grondlegger van de Steinerpedagogie, introduceerde een onderwijsvorm die het kind in zijn geheel ziet. Zijn visie benadrukt de ontwikkeling van zowel de intellectuele, artistieke als sociale vaardigheden, door onderwijsmethoden die zijn afgestemd op de ontwikkelingsfasen van het kind. Dit holistische model vormt de basis van onze benadering bij Het Leerhuis.

Steiners onderwijsfilosofie erkent de unieke bijdrage van elk individu aan de wereld en moedigt kinderen aan om met zelfvertrouwen en creativiteit hun eigen pad te volgen. Wij geloven dat onderwijs meer is dan het vergaren van kennis; het is een reis naar zelfkennis, empathie, en de capaciteit om zinvolle bijdragen te leveren aan de samenleving.


Onze School: Het Leerhuis in Actie

In Het Leerhuis brengen we Steiners filosofie tot leven door een rijk en gevarieerd ontwikkelingstraject aan te bieden dat de hele persoonlijkheid van het kind omvat. Leren rekenen en schrijven wordt gezien als een avontuur, waarbij de vreugde van het ontdekken vooropstaat. Kunstzinnige vakken zoals bewegen, zingen en schilderen zijn geen nevenactiviteiten, maar essentiƫle onderdelen van het leerproces, die cognitieve vaardigheden ondersteunen en verrijken.

We erkennen het belang van de verbinding met de natuur en haar seizoenen, wat terugkomt in ons lesprogramma en dagelijkse routines. Dit helpt kinderen om een diep respect en begrip voor de natuurlijke wereld te ontwikkelen, en om zichzelf te zien als deel van een groter geheel. De integratie van jaarfeesten in de dagelijkse routine is een prachtige manier om kinderen te verbinden met de natuur en culturele tradities. Deze feesten bieden niet alleen ritme en structuur aan het schooljaar, maar verrijken ook de educatieve ervaring met diepgang, betekenis, en een gevoel van gemeenschap.

In Het Leerhuis krijgt elk kind de ruimte om in z'n eigen tempo, zijn talenten te ontdekken en ontwikkelen. Zodat het bewust in het leven kan staan en vanuit het hart, wel overwogen beslissingen kan nemen.

Welkom om deel uit te maken van ons fantastisch schooltje, waar onderwijs de ziel voedt, creativiteit inspireert, en ieder kind wordt gezien als een uniek en waardevol individu. Ontdek hoe Het Leerhuis uw kind kan begeleiden op hun persoonlijke reis naar zelfontplooiing en ware kennis. Samen kunnen we een fundament leggen voor een leven vol verwondering.

De Jaarfeesten

Bruggen Bouwen tussen Natuur, Cultuur en Gemeenschap

De jaarfeesten die wij vieren in Het Leerhuis, markeren de verandering in seizoenen en belangrijke momenten in het jaar. 

Ze vormen een essentieel onderdeel van onze schoolcultuur, waarbij elk feest zijn eigen unieke thema en activiteiten heeft die aansluiten bij de tijd van het jaar en de onderliggende pedagogische doelstellingen.

Integratie in de Dagelijkse Routine

De jaarfeesten worden niet alleen als afzonderlijke gebeurtenissen gevierd, maar zijn ook verweven met het dagelijkse leven en leren in Het Leerhuis. Ze bieden natuurlijke aanknopingspunten voor lessen in kunst, geschiedenis en de natuurwetenschappen, waardoor de leerstof levendig en relevant wordt voor de kinderen. De voorbereidingen en vieringen brengen de hele schoolgemeenschap samen. Ze versterken het gevoel van verbondenheid en bieden kinderen waardevolle ervaringen van samen creƫren en vieren.

Door deze feesten te integreren in onze dagelijkse routine, bieden we onze kinderen een rijk, ritmisch en zinvol onderwijs, dat niet alleen hun intellect, maar ook hun hart en ziel voedt. Deze feesten helpen om een diepe waardering voor de natuurlijke wereld en menselijke cultuur te kweken, en ondersteunen het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

De viering van jaarfeesten bij Het Leerhuis is een prachtige uitdrukking van onze toewijding aan een onderwijs dat de hele mens omarmt, en een levendige gemeenschap creĆ«ert waarin ieder kind zich gekend, gewaardeerd en geĆÆnspireerd voelt.