Het Leerhuis in Actie

In Het Leerhuis brengen we Steiners filosofie tot leven door een rijk en gevarieerd ontwikkelingstraject aan te bieden dat de hele persoonlijkheid van het kind omvat. Leren rekenen en schrijven wordt gezien als een avontuur, waarbij de vreugde van het ontdekken vooropstaat. Kunstzinnige vakken zoals bewegen, zingen en schilderen zijn geen nevenactiviteiten, maar essentiële onderdelen van het leerproces, die cognitieve vaardigheden ondersteunen en verrijken.

We erkennen het belang van de verbinding met de natuur en haar seizoenen, wat terugkomt in ons lesprogramma en dagelijkse routines. Dit helpt kinderen om een diep respect en begrip voor de natuurlijke wereld te ontwikkelen, en om zichzelf te zien als deel van een groter geheel. De integratie van jaarfeesten in de dagelijkse routine is een prachtige manier om kinderen te verbinden met de natuur en culturele tradities. Deze feesten bieden niet alleen ritme en structuur aan het schooljaar, maar verrijken ook de educatieve ervaring met diepgang, betekenis, en een gevoel van gemeenschap.

In Het Leerhuis krijgt elk kind de ruimte om in z'n eigen tempo, zijn talenten te ontdekken en ontwikkelen. Zodat het bewust in het leven kan staan en vanuit het hart, wel overwogen beslissingen kan nemen.