Ouder Participatie

Onze school vormt niet enkel een educatieve omgeving voor onze kinderen; het is eveneens een levendige ontmoetingsplek voor ouders. Deze gemeenschappelijke inzet en gedeelde visie smeden een sterke sociale gemeenschap, geworteld in het antroposofische gedachtegoed. Het benadrukt het belang van gemeenschapszin en het actief deelnemen van ouders aan het schoolleven, wat leidt tot een rijke, holistische ontwikkelingsruimte voor kinderen en volwassenen.

Binnen deze gemeenschap is er een overvloed aan mogelijkheden voor praktische betrokkenheid. Elke ouder kan op unieke wijze bijdragen, gebruikmakend van zijn of haar talenten om de school te ondersteunen. Dit kan variëren van assistentie op klusdagen tot het bakken van cake voor ouderbijeenkomsten, waarbij elke bijdrage waardevol is en erkend wordt.

Steiner's visie op onderwijs was er een van samenwerking en wederzijdse ondersteuning, waarbij het schoolgebeuren verandert in een warme, inspirerende en gezellige ervaring voor iedereen. Het is deze geest van bijdrage en gemeenschapsgevoel die ons in staat stelt om samen een omgeving te creëren die niet alleen de intellectuele, maar ook de sociale, emotionele en spirituele groei bevordert.

Elk lid van onze gemeenschap speelt een cruciale rol in het vormgeven van deze ervaring, waardoor onze school meer wordt dan een plek van leren: het wordt een thuis waar iedereen samenkomt, groeit en bloeit.