De Filosofie 

van 

Rudolf Steiner

De Kern van Ons Onderwijs

Rudolf Steiner, de grondlegger van de Steinerpedagogie, introduceerde een onderwijsvorm die het kind in zijn geheel ziet. Zijn visie benadrukt de ontwikkeling van zowel de intellectuele, artistieke als sociale vaardigheden, door onderwijsmethoden die zijn afgestemd op de ontwikkelingsfasen van het kind. Dit holistische model vormt de basis van onze benadering bij Het Leerhuis.

Steiners onderwijsfilosofie erkent de unieke bijdrage van elk individu aan de wereld en moedigt kinderen aan om met zelfvertrouwen en creativiteit hun eigen pad te volgen. Wij geloven dat onderwijs meer is dan het vergaren van kennis; het is een reis naar zelfkennis, empathie, en de capaciteit om zinvolle bijdragen te leveren aan de samenleving.