Paasfeest

Het nieuwe leven

Al eeuwen viert men het ontwaken van de natuur uit de winterslaap. De knoppen barsten open, bloemen bloeien, vogels bouwen hun nest en lammetjes huppelen in het veld; de lente is begonnen! 

Heidens Paasfeest

Het Paasfeest is van oorsprong een heidens lentefeest. De heidense feesten waren een doorn in het oog van de kerk. Uitroeien van de zo diep gewortelde gewoonten uit de natuurgodsdiensten ging niet, het vervangen van de cultus lukte wel.

De oude tradities zijn gelukkig nooit helemaal verdwenen. De paasvuren, de paashaas en eieren verwijzen allemaal naar de oorsprong.  De Germaanse godin Ostara en het Ostarafeest werden in deze zelfde tijd gevierd ter ere van de ontwakende natuur.

Christelijk Paasfeest

De oude heidense godenvereringen moesten plek maken voor het christendom en zo ontstond de Paascyclus zoals we hem nu kennen: Op de eerste zondag na de eerste lente vollemaan, is het Pasen. Er is bij bij Pasen een periode van meerdere weken belangrijk. Carnaval, Aswoensdag, de vastentijd, Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vormen samen de Paastijd.

Pasen

Met Pasen viert men de opstanding van Jezus uit het graf en daarmee verbonden het nieuwe leven. 

Het weekend rondom Pasen is een feestelijk weekend. Het paasfeest valt samen met het Joodse Pesach. Het is zelfs zo dat Christus zelf naar Jeruzalem kwam om Pesach te vieren. Met Pesach vieren de Joden oorspronkelijk een eerste oogstfeest.

Symbolen en tradities

Eieren zijn belangrijk met Pasen. De Paus Gregorius de Grote verbood naast vlees ook eieren in de vastentijd. Gekookte eieren kon men lang bewaren en werden dus met Pasen een begeerlijke lekkernij. Omdat eieren ook een vruchtbaarheidssymbool zijn - een symbool van het nieuwe leven, werd het ei eveneens een symbool voor de verrijzenis van Jezus.

Traditiegetrouw verstopt de haas de eieren. De haas is hierbij het symbool van de vruchtbaarheid en een 'hoger ik'. De haas kent geen thuis - het hemelgewelf biedt hem onderdak. Verbonden aan verschillende vruchtbaarheidsgodinnen staat hij met zijn voortplantingsdrift symbool voor de vruchtbaarheid. 

Pasen op de jaartafel

Met Pasen is het mooi om een lichtgroene achtergrond te creëren met mooie doeken. Het lichtgroene verwijst naar het frisse groen van het nieuwe leven en de jonge blaadjes aan de bomen. Mooi passend op de jaartafel is een vaas met bijvoorbeeld hazelaarstakken. Vanaf Pasen begint pas de Paascyclus en het is mooi om vanaf dan er elke dag een ei in te hangen tot het Pinksteren is. Op een Paastafel passen natuurlijk ook jonge dieren, haasjes, kippen of een mooie lentefee.