Kabouterklasje (2,5 jaar-5 jaar)

*Peuters en kleuters zitten in het leerhuis voorlopig nog samen.

*Instappen kan vanaf het moment dat de peuter 2,5 jaar is geworden.

Op het einde van de peutertijd , rond 4 jaar, begint het kind zichzelf als een eigenheid te ervaren: het valt niet meer volledig samen met zijn omgeving, maar kan er zich tegenover zetten.Er ontstaat een grens tussen binnen en buiten, tussen ik en de ander. De kleutertijd is dan ook de periode waarop het kind zichzelf en de buitenwereld leert kennen. De buitenwereld, dat is: de ander, maar ook 'het' andere: materialen, natuur, cultuur …Dit 'leren kennen' gebeurt door te doen, door te spelen en te bewegen.Het vrije fantasiespel staat hierbij centraal: in een onuitputtelijke stroom neemt het kind dingen uit zijn omgeving en vormt die innerlijk om tot wat het nodig heeft. Het schept en herschept datgene wat hij heeft gezien tot een eigen werkelijkheid.

Het vrije spel is in de kleuterklassen fundamenteel: de kinderen maken een tekening, bouwen een kamp, spelen winkeltje, kijken in een prentenboek of staren een beetje dromerig voor zich uit. Elk op hun eigen tempo en volgens hun eigen temperament.Binnen dit kader kan een kleuterjuf op de achtergrond vertoeven en nauwlettend observeren. Er ontstaat een 'speelstroom' waarbij ze enkel tussenkomt wanneer de rivier dreigt op te drogen of buiten de oevers te treden.Naast het verwerken van de indrukken over de buitenwereld, is dit vrij spel eveneens de ideale oefening in het omgaan met elkaar. Het leven in een kleuterklas is één grote stroom, waarbinnen iedere kleuter zijn veilig en geborgen plekje weet.

Het vrij spel gaat haast onmerkbaar over in een opruimmoment, dat de juf aangeeft met een liedje. Samen opruimen, samen de tafel dekken en eten… het is allemaal als een grote familie. Zingen en buiten zijn, is als een rode draad in heel het kleuterklasbestaan.In ons kleuterklasje kan jouw kind zich overgeven aan spel, fantasie en beweging. Er is veel aandacht voor ritme, structuur en regelmaat in onze huiselijke kleuterklas.

Leerklas (6-8 jaar)

Op dit moment telt het leerhuis enkel nog een eerste, tweede, derde en vierde leerjaar en kan je hoger nog niet instappen...

De steinerpedagogie vertrekt vanuit het kind en zijn plaats in de wereld. Elke levensfase wordt met liefde omringd en ondersteund. Belangrijk om weten is dat de leerkracht gedurende een aantal jaren meegaat met de klas. Zo kan hij /zij de evolutie van elk kind (van 6 tot 12 jaar) op de voet volgen. Wij geven hoofdonderwijs, vreemde talen (vanaf de eerste klas), oefenuren, zingen, tekenen, schilderen en bewegen.

Het bijzondere in de steinerpedagogie is ook het periodeonderwijs. Dit betekent dat de lesinhouden van een bepaald vak gebundeld worden door elke dag, gedurende enkele weken (meestal drie), van half negen tot half elf hetzelfde vak te geven. Zo heeft men de periode taal, de periode wiskunde, heemkunde... Hiermee gaan we niet enkel de versnippering van de leerstof in het lessenrooster tegen, we maken tegelijkertijd gebruik van de wakkerste momenten van het kind: de eerste uren van de voormiddag, wanneer de aandacht curve optimaal is.

Die ochtendtijd is uitermate geschikt voor nieuwe leerstof die vooral het hoofd moet aanspreken. De 'dal 'momenten van de aandacht worden vervolgens gebruikt voor het verder inoefenen, het bewegen, het werken met de handen en het zuiver kunstzinnige (muziek, tekenen, boetseren, toneel). Op die manier worden de kinderen vanuit hun natuurlijke ritmiek op het juiste moment aangesproken. Dit bevordert het onthouden, het geheugen op korte termijn en wat men 'de innerlijke verbinding met de leerstof' zou kunnen noemen. Door de aandacht curve te volgen, gaat de leerstof niet het ene oor in en het andere er weer uit. Bijkomend voordeel van deze manier van werken is dat de les dagelijks weerkeert: wat vandaag wordt onderwezen, komt morgen terug in een uitgebreide vorm en op een ander niveau. De leerstof knoopt aan bij de vorige dag en groeit organisch verder, waardoor er een dieper contact ontstaat met het onderwerp. Kinderen krijgen een bad. In plaats van een willekeurig tijdsverloop ontstaat het gevoel van duur, van onderdompeling in de tijd.

Meer info vind je op de website van de federatie steinerscholen.