We schetsen de jaarfeesten doorheen de loop van het schooljaar

In het kort

Michaëlsfeest 29 september

Het Michaëlsfeest is een sleutelmoment in de antroposofische gemeenschap en op Steiner-scholen, waarbij de overgang van het lichte naar het donkere seizoen wordt gemarkeerd. Dit feest viert de overvloedige oogst en de voorbereiding op het naderende donkere jaargetijde, terwijl het tegelijkertijd anticipatie opbouwt voor de wedergeboorte van het licht. Michaël, de aartsengel, staat centraal in deze viering; hij symboliseert de overwinning op het kwaad en inspireert ons om moed en innerlijke kracht te vinden in de confrontatie met uitdagingen.

Op het Michaëlsfeest wordt het verhaal van Joris en de draak vaak verteld in de leerklasjes. Dit verhaal illustreert de strijd tussen goed en kwaad, waarbij Joris, vaak geassocieerd met Michaël, het kwaad in de vorm van een draak verslaat. Dit verhaal is een metafoor voor het overwinnen van onze eigen innerlijke draken, zoals angsten en uitdagingen, door vastberadenheid en moed.

Voor de jongste kinderen wordt het feest een tastbare ervaring door het zoeken naar het appelvrouwtje in het bos. Dit element van het feest onderstreept de verbinding met de natuur en de cycli van de seizoenen. Het appelvrouwtje, dat de vruchten van de zomer brengt en aan iedereen een glanzend, opgepoetst appeltje schenkt, vertegenwoordigt de voeding en de giften van de aarde die we mogen ontvangen en waarderen.

In de antroposofie wordt het Michaëlsfeest gezien als een tijd van innerlijke ontwikkeling en voorbereiding. Het is een uitnodiging om moedig te zijn in het aangezicht van de naderende donkere dagen en om de innerlijke lichtbronnen te vinden en te koesteren. Dit feest moedigt aan tot reflectie over persoonlijke groei en de ontwikkeling van een moreel kompas, geïnspireerd door Michaël's voorbeeld van moed, integriteit, en het streven naar het goede.

De viering van het Michaëlsfeest is dus niet alleen een herdenking van een seizoensverandering, maar ook een diepe spirituele ervaring die kinderen en volwassenen aanspoort om hun innerlijke kracht te vinden en te ontwikkelen, om zo met moed en vertrouwen de uitdagingen van het leven aan te gaan. Het is een tijd waarin de gemeenschap samenkomt om de rijkdom van de natuur te vieren, de kracht van het goede te erkennen, en zich gezamenlijk voor te bereiden op de transformatieve periode die voor ons ligt.

Sint Maarten 11 november

Sint Maarten, gevierd op 11 november, markeert het begin van de reeks lichtfeesten die licht en warmte brengen in de donkerste periode van het jaar. Dit feest, diepgeworteld in tradities van goedheid en de bereidheid tot opoffering, eert de legende van Ridder Maarten. Zijn spontane daad van mededogen - het delen van zijn mantel met een bedelaar tijdens een bitterkoude nacht - symboliseert een onbaatzuchtige goedheid en leert ons het belang van het onbevangen delen met degenen in nood.

Dit feest als een moment van innerlijke reflectie en het aanwakkeren van ons eigen innerlijke licht. Het aansteken van kaarsen symboliseert niet alleen de fysieke terugkeer van het licht tijdens de lange wintermaanden, maar ook het ontsteken van hoop, warmte, en het goede in onszelf en in anderen.

Het gebruik van uitgeholde bieten, waarin kaarsen worden geplaatst zodat hun licht op een zachte en transparante wijze schijnt, is een prachtige traditie die kinderen en volwassenen verbindt met oude gebruiken. Deze lantaarns dienen als een gids tijdens een tocht door de duisternis, symbolisch voor onze levensreis, en herinneren ons eraan dat licht altijd gevonden kan worden, zelfs in de donkerste tijden.

Het delen van lekkernijen en het eventueel aansteken van een vuur na een lichtjestocht door de donkere straten of bossen versterkt de gemeenschapszin en biedt een moment van gezelligheid en warmte. Deze activiteiten benadrukken de kernwaarden van het Sint Maartenfeest: delen, gemeenschap, en de overwinning van licht op duisternis.

In de antroposofische visie is Sint Maarten een tijd om onze eigen offerbereidheid te heroverwegen en te reflecteren op hoe we onbaatzuchtige daden van vriendelijkheid kunnen integreren in ons dagelijks leven. Het is een oproep om te kijken naar hoe we, in navolging van Ridder Maarten, een bron van licht en warmte kunnen zijn voor anderen, vooral in tijden van nood.

Deze viering is dus meer dan een seizoensfeest; het is een diepe spirituele herinnering aan de kracht van medemenselijkheid en de transformatieve impact van kleine daden van goedheid. Het nodigt ons uit om ons hart te openen, ons licht te delen, en ons bewust te worden van de essentiële verbondenheid tussen alle wezens

Advent

Vanaf de vierde zondag voor Kerstmis, ook bekend als de Adventsperiode, ervaren we een bijzondere tijd van inkeer en verwachting. Het onstuimige herfstweer maakt plaats voor een serene rust, terwijl de natuur zich terugtrekt in haar kern. Met het korter worden van de dagen, wordt buiten de duisternis dieper, maar binnen in ons groeit er een licht.

Deze tijd van het jaar wordt gezien als een uitnodiging voor innerlijke reflectie en spirituele vernieuwing. Het wekelijks aansteken van een extra kaars elke maandag tot aan Kerstmis, is niet alleen een fysieke daad die de donkere ruimtes verlicht, maar symboliseert ook de geleidelijke groei van innerlijk licht en bewustzijn in de aanloop naar de geboorte van het licht tijdens Kerstmis.

Een van de meest betekenisvolle tradities tijdens deze periode is het spiraallopen, een diepgaande ceremonie die in veel Steiner-scholen en antroposofische gemeenschappen wordt beoefend. De kinderen, lopen een spiraalvormig pad afgezet met groen en lichtjes, naar het centrum waar een groot licht brandt. Met een klein lichtje in de hand, symboliseert deze tocht onze persoonlijke reis naar binnen, naar onze eigen kern, waar we het licht in onszelf vinden en versterken. Het herinnert ons eraan dat, terwijl het fysieke licht in de wereld afneemt, het spirituele licht binnenin ons kan toenemen. Het nodigt ons uit om stil te staan bij onze innerlijke wereld, onze diepste gedachten en gevoelens, en om een hernieuwde verbinding met onszelf en het hogere te vinden. Het is een tijd van bezinning, van het cultiveren van hoop en verwachting voor het nieuwe licht dat geboren zal worden.

Het Adventsseizoen in Het Leerhuis is dus veel meer dan de voorbereiding op Kerstmis. Door elke week een kaars aan te steken, herinneren we onszelf aan de progressieve verlichting van onze ziel en geest, terwijl we ons voorbereiden om het ware licht van Kerstmis te verwelkomen en te vieren.

Sint Nicolaas 6 december

Op 6 december vieren we Sint Nicolaas, een feest van vrijgevigheid. De komst van de goede Sint en zijn helpers, de Pietermannen, brengt niet alleen een tijd van vreugde en geschenken, maar ook een periode waarin delen en ontvangen centraal staan in de gemeenschap.

Sinterklaas, als een archetype van de wijze ouder, nodigt ons uit om in liefde onze ondeugden en uitdagingen te beschouwen. Het feest moedigt ons aan om de spiegel die Sinterklaas ons voorhoudt te gebruiken als een middel voor zelfonderzoek en groei, om zo dichter bij onze beste zelf te komen.

De traditie van het geven van geschenken symboliseert de uitwisseling van liefde, zorg en aandacht binnen de gemeenschap. Dit aspect van het feest benadrukt het belang van empathie, vrijgevigheid en de vreugde van het geven. Het is een herinnering dat materiële giften slechts een uiterlijke uitdrukking zijn van diepere waarden zoals liefde, dankbaarheid en verbinding.

Sinterklaas inspireert ons ook om met een open hart naar onze eigen ondeugden en de ondeugden van anderen te kijken, niet als iets om te veroordelen, maar als kansen voor leren en ontwikkeling. Het feest biedt een veilige ruimte om fouten te erkennen, om vergeving te vragen en te bieden, en om voort te bouwen op onze voortdurende reis van zelfverbetering.

Het is dus veel meer dan een kinderfeest; het is een gelegenheid voor mensen van alle leeftijden om zich te verbinden met de diepere betekenis van het leven. We worden aangemoedigd om genereus te zijn in geest en daad.

Lucia Lichtfeest 13 december

Dit is een sprookjesachtige traditie van een dame die licht brengt in de harten van de mensen. Zij schuwt het donker niet en vertrouwt op haar innerlijke harmonie.

Kerstmis 25 december

In deze tijd vieren we de geboorte van het licht tijdens de winterzonnewende. We ontvangen dit licht in dankbaarheid en wensen dat het in ieder van ons mag groeien. Een groots feest van vrede en samenhorigheid! Ook het Leerhuis viert deze dag enthousiast met familie & vrienden. Ieder jaar spelen de kinderen het kerstspel na met veel fantasie en overgave. (Onderaan een filmpje van het Kerstspektakel 2022)

Driekoningen 6 januari

Pas na 12 'heilige' nachten kwamen de wijzen in beeld. De drie koningen brachten het kind goud, mirre en wierook. Iedereen heeft zijn eigen wijsheid en geschenken voor deze wereld door middel van zijn talenten. In de dagen van kerstmis tot 6 januari is het goed om elke middag een uur in het middaglicht te wandelen en zo vanuit de kosmos de inspiratie te mogen ontvangen voor het nieuwe jaar.

Maria Lichtmis 2 februari

Op deze feestdag vieren we dat de zonnekracht toeneemt; de aarde bereid zich voor op een nieuwe cyclus in de natuur. Het is een zuiveringsfeest dat via diepe reiniging van ons lichaam weer ruimte creëert voor meer licht. De vruchtbaarheid van de aarde neemt toe. We vasten en lozen zo afvalstoffen maar eerst eten we nog pannenkoeken met de kleuters.

Carnaval

Zeven weken voor Pasen

Het uitbundige verkleedfeest voor de vastentijd, waarmee we 'boze geesten' wegjagen zodat de natuur tot leven kan komen. Nog even zot doen voordat we met de vasten aan de slag gaan.

Palmpasen

Een week voor Pasen

Vol verwachting kijken we met mooi versierde paasstokken en zonneradkransen vooruit. We dansen en zingen lenteliederen terwijl we uitbundig waaieren met palmtakken. Zo vieren we ontwaken van de natuur uit de winterslaap.

Meifeest en Pinksteren

40 dagen na Pasen

Een feest in het teken van de vruchtbaarheid. Het is volle lente en alles staat in bloei. Dit vieren we met kleur, muziek, duifjes en papieren bloemen. Misschien ooit met een meiboom waarrond er al dansend en zingend een kleurrijk patroon wordt geweven met slingers?

Sint Jan 24 juni

Het laatste feest in de rij! We vieren vrolijk de zomerzonnewende. De dagen worden stiekem weer korter en we gaan op stap met bloemen, onze picknickmanden en onze hoedjes en toetjes, op wandel in de overvloedig bloeiende natuur. We dansen, maken muziek en zingen en springen. We maken een vuurtje. We springen erover en daarna komt er weer een nieuwe fase in het kinderleven.

Michaëlsfeest 29 september

Het Michaëlsfeest is een sleutelmoment in de antroposofische gemeenschap en op Steiner-scholen, waarbij de overgang van het lichte naar het donkere seizoen wordt gemarkeerd. Dit feest viert de overvloedige oogst en de voorbereiding op het naderende donkere jaargetijde, terwijl het tegelijkertijd anticipatie opbouwt voor de wedergeboorte van het licht. Michaël, de aartsengel, staat centraal in deze viering; hij symboliseert de overwinning op het kwaad en inspireert ons om moed en innerlijke kracht te vinden in de confrontatie met uitdagingen.

Op het Michaëlsfeest wordt het verhaal van Joris en de draak vaak verteld in de leerklasjes. Dit verhaal illustreert de strijd tussen goed en kwaad, waarbij Joris, vaak geassocieerd met Michaël, het kwaad in de vorm van een draak verslaat. Dit verhaal is een metafoor voor het overwinnen van onze eigen innerlijke draken, zoals angsten en uitdagingen, door vastberadenheid en moed.

Voor de jongste kinderen wordt het feest een tastbare ervaring door het zoeken naar het appelvrouwtje in het bos. Dit element van het feest onderstreept de verbinding met de natuur en de cycli van de seizoenen. Het appelvrouwtje, dat de vruchten van de zomer brengt en aan iedereen een glanzend, opgepoetst appeltje schenkt, vertegenwoordigt de voeding en de giften van de aarde die we mogen ontvangen en waarderen.

In de antroposofie wordt het Michaëlsfeest gezien als een tijd van innerlijke ontwikkeling en voorbereiding. Het is een uitnodiging om moedig te zijn in het aangezicht van de naderende donkere dagen en om de innerlijke lichtbronnen te vinden en te koesteren. Dit feest moedigt aan tot reflectie over persoonlijke groei en de ontwikkeling van een moreel kompas, geïnspireerd door Michaël's voorbeeld van moed, integriteit, en het streven naar het goede.

De viering van het Michaëlsfeest is dus niet alleen een herdenking van een seizoensverandering, maar ook een diepe spirituele ervaring die kinderen en volwassenen aanspoort om hun innerlijke kracht te vinden en te ontwikkelen, om zo met moed en vertrouwen de uitdagingen van het leven aan te gaan. Het is een tijd waarin de gemeenschap samenkomt om de rijkdom van de natuur te vieren, de kracht van het goede te erkennen, en zich gezamenlijk voor te bereiden op de transformatieve periode die voor ons ligt.

Sint Maarten 11 november

Sint Maarten, gevierd op 11 november, markeert het begin van de reeks lichtfeesten die licht en warmte brengen in de donkerste periode van het jaar. Dit feest, diepgeworteld in tradities van goedheid en de bereidheid tot opoffering, eert de legende van Ridder Maarten. Zijn spontane daad van mededogen - het delen van zijn mantel met een bedelaar tijdens een bitterkoude nacht - symboliseert een onbaatzuchtige goedheid en leert ons het belang van het onbevangen delen met degenen in nood.

Dit feest als een moment van innerlijke reflectie en het aanwakkeren van ons eigen innerlijke licht. Het aansteken van kaarsen symboliseert niet alleen de fysieke terugkeer van het licht tijdens de lange wintermaanden, maar ook het ontsteken van hoop, warmte, en het goede in onszelf en in anderen.

Het gebruik van uitgeholde bieten, waarin kaarsen worden geplaatst zodat hun licht op een zachte en transparante wijze schijnt, is een prachtige traditie die kinderen en volwassenen verbindt met oude gebruiken. Deze lantaarns dienen als een gids tijdens een tocht door de duisternis, symbolisch voor onze levensreis, en herinneren ons eraan dat licht altijd gevonden kan worden, zelfs in de donkerste tijden.

Het delen van lekkernijen en het eventueel aansteken van een vuur na een lichtjestocht door de donkere straten of bossen versterkt de gemeenschapszin en biedt een moment van gezelligheid en warmte. Deze activiteiten benadrukken de kernwaarden van het Sint Maartenfeest: delen, gemeenschap, en de overwinning van licht op duisternis.

In de antroposofische visie is Sint Maarten een tijd om onze eigen offerbereidheid te heroverwegen en te reflecteren op hoe we onbaatzuchtige daden van vriendelijkheid kunnen integreren in ons dagelijks leven. Het is een oproep om te kijken naar hoe we, in navolging van Ridder Maarten, een bron van licht en warmte kunnen zijn voor anderen, vooral in tijden van nood.

Deze viering is dus meer dan een seizoensfeest; het is een diepe spirituele herinnering aan de kracht van medemenselijkheid en de transformatieve impact van kleine daden van goedheid. Het nodigt ons uit om ons hart te openen, ons licht te delen, en ons bewust te worden van de essentiële verbondenheid tussen alle wezens

Advent

Vanaf de vierde zondag voor Kerstmis, ook bekend als de Adventsperiode, ervaren we een bijzondere tijd van inkeer en verwachting. Het onstuimige herfstweer maakt plaats voor een serene rust, terwijl de natuur zich terugtrekt in haar kern. Met het korter worden van de dagen, wordt buiten de duisternis dieper, maar binnen in ons groeit er een licht.

Deze tijd van het jaar wordt gezien als een uitnodiging voor innerlijke reflectie en spirituele vernieuwing. Het wekelijks aansteken van een extra kaars elke maandag tot aan Kerstmis, is niet alleen een fysieke daad die de donkere ruimtes verlicht, maar symboliseert ook de geleidelijke groei van innerlijk licht en bewustzijn in de aanloop naar de geboorte van het licht tijdens Kerstmis.

Een van de meest betekenisvolle tradities tijdens deze periode is het spiraallopen, een diepgaande ceremonie die in veel Steiner-scholen en antroposofische gemeenschappen wordt beoefend. De kinderen, lopen een spiraalvormig pad afgezet met groen en lichtjes, naar het centrum waar een groot licht brandt. Met een klein lichtje in de hand, symboliseert deze tocht onze persoonlijke reis naar binnen, naar onze eigen kern, waar we het licht in onszelf vinden en versterken. Het herinnert ons eraan dat, terwijl het fysieke licht in de wereld afneemt, het spirituele licht binnenin ons kan toenemen. Het nodigt ons uit om stil te staan bij onze innerlijke wereld, onze diepste gedachten en gevoelens, en om een hernieuwde verbinding met onszelf en het hogere te vinden. Het is een tijd van bezinning, van het cultiveren van hoop en verwachting voor het nieuwe licht dat geboren zal worden.

Het Adventsseizoen in Het Leerhuis is dus veel meer dan de voorbereiding op Kerstmis. Door elke week een kaars aan te steken, herinneren we onszelf aan de progressieve verlichting van onze ziel en geest, terwijl we ons voorbereiden om het ware licht van Kerstmis te verwelkomen en te vieren.

Sint Nicolaas 6 december

Op 6 december vieren we Sint Nicolaas, een feest van vrijgevigheid. De komst van de goede Sint en zijn helpers, de Pietermannen, brengt niet alleen een tijd van vreugde en geschenken, maar ook een periode waarin delen en ontvangen centraal staan in de gemeenschap.

Sinterklaas, als een archetype van de wijze ouder, nodigt ons uit om in liefde onze ondeugden en uitdagingen te beschouwen. Het feest moedigt ons aan om de spiegel die Sinterklaas ons voorhoudt te gebruiken als een middel voor zelfonderzoek en groei, om zo dichter bij onze beste zelf te komen.

De traditie van het geven van geschenken symboliseert de uitwisseling van liefde, zorg en aandacht binnen de gemeenschap. Dit aspect van het feest benadrukt het belang van empathie, vrijgevigheid en de vreugde van het geven. Het is een herinnering dat materiële giften slechts een uiterlijke uitdrukking zijn van diepere waarden zoals liefde, dankbaarheid en verbinding.

Sinterklaas inspireert ons ook om met een open hart naar onze eigen ondeugden en de ondeugden van anderen te kijken, niet als iets om te veroordelen, maar als kansen voor leren en ontwikkeling. Het feest biedt een veilige ruimte om fouten te erkennen, om vergeving te vragen en te bieden, en om voort te bouwen op onze voortdurende reis van zelfverbetering.

Het is dus veel meer dan een kinderfeest; het is een gelegenheid voor mensen van alle leeftijden om zich te verbinden met de diepere betekenis van het leven. We worden aangemoedigd om genereus te zijn in geest en daad.

Lucia Lichtfeest 13 december

Dit is een sprookjesachtige traditie van een dame die licht brengt in de harten van de mensen. Zij schuwt het donker niet en vertrouwt op haar innerlijke harmonie.

Kerstmis 25 december

In deze tijd vieren we de geboorte van het licht tijdens de winterzonnewende. We ontvangen dit licht in dankbaarheid en wensen dat het in ieder van ons mag groeien. Een groots feest van vrede en samenhorigheid! Ook het Leerhuis viert deze dag enthousiast met familie & vrienden. Ieder jaar spelen de kinderen het kerstspel na met veel fantasie en overgave. (Onderaan een filmpje van het Kerstspektakel 2022)

Driekoningen 6 januari

Pas na 12 'heilige' nachten kwamen de wijzen in beeld. De drie koningen brachten het kind goud, mirre en wierook. Iedereen heeft zijn eigen wijsheid en geschenken voor deze wereld door middel van zijn talenten. In de dagen van kerstmis tot 6 januari is het goed om elke middag een uur in het middaglicht te wandelen en zo vanuit de kosmos de inspiratie te mogen ontvangen voor het nieuwe jaar.

Maria Lichtmis 2 februari

Op deze feestdag vieren we dat de zonnekracht toeneemt; de aarde bereid zich voor op een nieuwe cyclus in de natuur. Het is een zuiveringsfeest dat via diepe reiniging van ons lichaam weer ruimte creëert voor meer licht. De vruchtbaarheid van de aarde neemt toe. We vasten en lozen zo afvalstoffen maar eerst eten we nog pannenkoeken met de kleuters.

Carnaval

Zeven weken voor Pasen

Het uitbundige verkleedfeest voor de vastentijd, waarmee we 'boze geesten' wegjagen zodat de natuur tot leven kan komen. Nog even zot doen voordat we met de vasten aan de slag gaan.

Palmpasen

Een week voor Pasen

Vol verwachting kijken we met mooi versierde paasstokken en zonneradkransen vooruit. We dansen en zingen lenteliederen terwijl we uitbundig waaieren met palmtakken. Zo vieren we ontwaken van de natuur uit de winterslaap.

Meifeest en Pinksteren

40 dagen na Pasen

Een feest in het teken van de vruchtbaarheid. Het is volle lente en alles staat in bloei. Dit vieren we met kleur, muziek, duifjes en papieren bloemen. Misschien ooit met een meiboom waarrond er al dansend en zingend een kleurrijk patroon wordt geweven met slingers?

Sint Jan 24 juni

Het laatste feest in de rij! We vieren vrolijk de zomerzonnewende. De dagen worden stiekem weer korter en we gaan op stap met bloemen, onze picknickmanden en onze hoedjes en toetjes, op wandel in de overvloedig bloeiende natuur. We dansen, maken muziek en zingen en springen. We maken een vuurtje. We springen erover en daarna komt er weer een nieuwe fase in het kinderleven.