Drie Koningen

Het Driekoningenverhaal

Op 6 januari is het Driekoningen, het is de viering van de aanbidding van het Christuskind door de drie wijzen uit het oosten. Vanaf 6 januari breekt de epifanietijd aan, die duurt tot Maria Lichtmis op 2 februari. Wat zou een jaar zonder feesten zijn? Of je nu gelovig bent of niet, zoek de mooiste feesten en vier het leven! Het driekoningenfeest is een feest dat gebaseerd is op een Bijbelse gebeurtenis 

In de nacht van de geboorte van Jezus scheen er een ster boven de stal. Dit natuurfenomeen was zo bijzonder en helder dat drie koningen uit verre, oosterse landen dit fenomeen vaststelden. Casper, Melchior en Balthasar vernamen van de voorspelde geboorte van de Messias en besloten het kindje te gaan aanschouwen. De koningen volgden de ster, aanbaden de nieuwgeboren koning en gaven drie geschenken: goud, mirre en wierook. Het goud staat symbool voor het aardse koningsschap en het inzicht in het goddelijke, wierook voor de goddelijkheid van Jezus, de offerbereidheid en de menselijke deugd en mirre voor de verbinding van de ziel met het onsterfelijke.

Drie wijzen

De koningen worden ook wel de wijzen uit het oosten genoemd, wijs omdat het volgens de Bijbel magiërs waren die wij nu als astrologen zouden betitelen. Vanwege het aantal geschenken zegt men dat er drie wijzen op bezoek kwamen. Door de kerk is aangenomen dat het om mannen ging, hun namen zijn in de loop van de geschiedenis meermaals veranderd. Men zegt dat de koningen respectievelijk 20, 40 en 60 jaar oud waren en daarmee symbool staan voor de verschillende fase van volwassenheid.

Tradities

Op verschillende plekken in de wereld lopen kinderen zingend langs de deuren in ruil voor iets lekkers. Driekoningen was vroeger een liefdadigheidsfeest, kinderen en volwassenen probeerden door vrolijke liedjes te zingen een feestmaal bij elkaar te scharrelen. De meegenomen fakkels of lampionnen komen voort uit heidense tradities die als doel hadden boze geesten te verjagen. Sterrenkinderen dragen de heldere ster die de mens de weg naar het (innerlijke) Christuslicht zal wijzen.

De komst van de drie koningen kan ook op onze persoonlijke weg helpend zijn. Volg je innerlijke ster, vind je innerlijke leiderschap en wees koning over jezelf.

In veel gezinnen eet men elk jaar een Driekoningencake. In de cake (of brood) zit een gedroogde boon verstopt en diegene die de boon vindt, is de koning en mag die dag iets leuks verzinnen om te gaan doen. Deze traditie is een wijd verbreide traditie met overal kleine variaties. In andere gezinnen of op (vrije)scholen mag de koning, de hele dag verkleed de koning zijn, mag de koning het eten bedenken, hoeft hij/zij geen taakjes te doen, mag hij/zij de baas zijn thuis of mag de koning een leuk uitje verzinnen om in het komende jaar te gaan doen. Wat zou jij je wensen?

Germaanse mythologie

De boon die in de Driekoningencake wordt gebruikt, komt eigenlijk voort uit een Germaanse traditie die samenvalt met het driekoningenfeest. In Duitsland heeft Driekoningen ook wel Perchtennacht, naar de Germaanse Perchta die het licht bracht aan het eind van de 12 heilige nachten. Tijdens deze nachtend reed Perchta door de lucht als aanvoerster van de 'wilde jacht'. De mensen vastten in de tijd tot 6 januari; vooral peulvruchten moesten vermeden worden. Op 6 januari werden fruit en peulvruchten aan Perchta geofferd en vierde men het weer draaiende zonnerad.

Sommige mensen zeggen dat de boon ook wel de kiem is van het nieuwe leven, dat het Christuskind en het nieuwe zonnejaar ons brengt.