Pedagogie

Steinerpedagogie is een onderwijsvorm waarbij leerkrachten lesgeven vanuit de mens- en ontwikkelingsvisie van de antroposofie, een filosofie die dient als inspiratiebron maar zelf niet onderwezen wordt. Het onderwijs staat ten dienste van de persoonlijkheidsvorming, met inbegrip van de sociale vorming. Het is immers de bedoeling dat de leerling er zich in zijn totaliteit evenwichtig en vrij kan ontplooien. Een harmonieuze ontwikkeling van hoofd (verstand), hart (gevoel) en handen (daad- en scheppingskracht) staat voorop.

Natuur

Onze school bevindt zich aan de rand van een prachtig bos. Dat laat ons toe om veel buiten te zijn en  te spelen in de natuur. Het geeft ruimte om de groei en de biologische levenscyclus van de kinderen te verbinden met het ritme van de seizoenen. 

Door het fysieke contact met de elementen, worden ook de natuurzin en motoriek gestimuleerd


Ritme

Elke dag verloopt volgens een vast ritme. Dat geeft kinderen een houvast om zich verder te ontplooien en groeien.

Het ritme van de seizoenen is even belangrijk doorheen het jaar. We organiseren verschillende seizoen/jaarfeesten die samen met de kinderen voorbereid worden in de klas. Elk feest is een mogelijkheid om hun motorieke, sociale en formele vaardigheden verder te ontwikkelen. Daarnaast brengen deze feesten veel plezier! Het samenzijn met gelijkgestemden, de leerlingen en ook betrokkenheid van de ouders... Heerlijk! 

Gezonde Voeding

In het Leerhuis hechten we veel belang aan een gezonde voeding voor onze kinderen. Daarom kiezen we tijdens onze kookmomentjes voor producten die afkomstig zijn van onze plaatselijke, biodynamische landbouwer. Door deze bewuste keuze tonen we respect voor mens, dier, plant en het leven.

Elke voormiddag genieten we van vers fruit, dinsdag bakken we broodjes en donderdag is het soepdag.

Materiaal

We werken in de klas uitsluitend met natuurlijke materialen. Zowel voor de decoratie als het knutselmateriaal gebruiken wij hout, katoen, wol, bijenwas, natuurlijke verf, ... Hierdoor wordt de tastzin en motoriek van de kinderen verder gestimuleerd. 

Ouderparticipatie

Onze school is meer dan enkel een school voor de kinderen. Het is ook een ontmoetingsplaats voor de ouders. Door de gezamenlijke inzet voor eenzelfde doel ontstaat een hechte sociale gemeenschap. Engagement en initiatief zijn heel erg welkom.

Er is veel ruimte voor praktische inzet. Elke ouder vindt wel een manier om af en toe zijn talenten ten dienste van de school te stellen. Dat kan gaan van hulp bij klusdagen tot het bakken van cake voor de oudervergadering.

Ieder draagt zijn steentje bij om van het schoolgebeuren een warme, mooie en gezellige belevenis te maken.